ВУЗ ШАГ

Ізюмська гімназія № 1

 

Офіційно

 

ОРИГІНАЛ  ПІДПИСАНО

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ                                                                                          

 

25.11.2016                                                                                             № 279

 

Про обмеження доступу

до Ізюмської гімназії № 1

Ізюмської міської ради

Харківської області

 

                Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про правила етичної поведінки», правилами поведінки в Ізюмській гімназії №1, правилами внутрішнього розпорядку, відповідно до статуту Ізюмської гімназії №1, на виконання листа Харківської обласної державної адміністрації від 12.12.2014 року № 01-61/8470 «Про вжиття невідкладних заходів», наказу відділу освіти Ізюмської міської ради від 18.12.2014 № 320 «про обмеження доступу до навчальних закладів сторонніх осіб»,  з метою попередження допуску до Ізюмської гімназії № 1 сторонніх осіб     

 НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мідіні Т.В.:

1.1. Розробити та затвердити Положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів в будівлі Ізюмської гімназії №1 на підставі Положення, що додається.

до 28.11.2016

 1. Довести до відома педагогічних, батьківських колективів інформацію про обмеження доступу до навчального закладу (крім учнів, їх батьків та безпосередніх працівників даного закладу).

 до 30.11.2016

2. Черговому вчителю (черговому адміністратору, черговому технічному працівникові) негайно доповідати директору навчального закладу про сторонніх осіб на території Ізюмської гімназії № 1 або в його приміщеннях.

 

 3. У випадку планової перевірки вимагати від перевіряючих осіб документи, які дають дозвіл на проведення перевірки.

У випадку позапланової або іншої перевірки надавати матеріали для перевірки лише в межах повноважень перевіряючи осіб.

У будь – якому разі про перевірку необхідно невідкладно повідомити начальника відділу освіти та не допускати перевіряючих осіб до навчального закладу без прямого дозволу начальника відділу освіти. 

 4. Під дію цього наказу не потрапляють медичні працівники, працівники міліції, працівники пожежної служби чи працівники газової служби, які були викликані безпосередньо керівництвом навчального закладу, з метою припинення порушень, злочинів, аварійних чи надзвичайних ситуацій.

 5. Не допускати до навчального закладу торгових представників, їх посередників, осіб, які займаються підприємницькою діяльністю чи надають будь – які інші послуги.

 6. Керівник  навчального закладу несе повну відповідальність за недопущення до приміщень навчального закладу сторонніх осіб, а також відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів свого закладу.  

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора Ізюмської гімназії №1                                      Т.В.Мідіна

 

 

 

Затверджую:

В.о.директора

Ізюмської гімназії № 1

_______Т.В. Мідіна

«25» листопада 2016 року

 

Положення

про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів

 в будівлі Ізюмської гімназії № 1

 Ізюмської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

 1.  Дане Положення розроблено у відповідності до статті 26 Закону України «Про освіту», згідно якої забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений орган та керівника навчального закладу, Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563, Статутом навчального закладу (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ) та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів, вихованців і працівників навчального закладу, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.
 2.  Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, проїзду транспортних засобів, виносу (вивозу) майна на територію чи з території навчального закладу. Пропускний режим в будівлі навчального закладу передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності навчального закладу і визначає порядок пропуску учнів, працівників навчального закладу   і громадян до будівлі та внутрішніх приміщень навчального закладу.
 3.  Охорона приміщень забезпечується черговим технічним працівником та сторожами навчального закладу.
 4.  Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщені покладається на:

- директора гімназії (або особу що його заміщує в даний момент);

- заступника директора (відповідального за безпеку);

- завгоспа;

- чергового технічного працівника;

- чергового адміністратора;

- нічного сторожа.

 1.  Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в гімназії, учнів та їх батьків, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території навчального закладу.
 2. З метою ознайомлення відвідувачів гімназії з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів дане Положення розміщується на стендах в холі першого поверху будівлі навчального закладу та на офіційному інтернет - сайті навчального закладу.

 

2. Порядок проходу в будівлю Ізюмської гімназії № 1

2.1 Пропускний режим в будівлю Ізюмської гімназії № 1, а також відкривання/закривання дверей забезпечують черговий, сторож. Центральний вхід закритий в будівлю гімназії  в робочі дні з 8:00 до 16:00, а у вихідні та святкові неробочі дні - постійно.

 

2.2 Контрольно-пропускний режим для учнів Ізюмської гімназії №1.

2.2.1. Учні проходять в будівлю гімназії через центральний вхід.

2.2.2. Початок навчальних занять о 8.00 годин.

2.2.3. Учні зобов’язані прибути до гімназії не пізніше 7.50 год.

2.2.4. Учні чергового класу повинні прибути до гімназії о 7.30 год.

2.2.5. За наказом директора гімназії, в разі виробничої необхідності, час початку навчальних занять може змінюватись. В таких випадках на уроки необхідно приходити за 10 хвилин до їх початку.

2.2.6. Пропуском для учнів слугує щоденник. У разі знаходження щоденників на перевірці у класного керівника, учні проходять в гімназію в супроводі класного керівника або чергового адміністратора.

 1.  Уходити (виходити) з гімназії учням  до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу класного керівника, лікаря, медичної сестри або представника адміністрації.
 2.  Вихід учнів з гімназії на уроки, заняття фізичного виховання, на екскурсії, чи на інших підставах відбувається організовано і в супроводі вчителя.
 3. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до навчального закладу згідно розкладу занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.
 4. Під час канікул учні  допускаються до навчального закладу згідно плану заходів з учнями  на канікулах, затвердженому директором гімназії..
 5. Учні гімназії  не мають права знаходитися в будівлі навчального закладу та на його території після закінчення навчальних занять або позаурочних заходів без дозволу працівників навчального закладу і без їх присутності.
 6.  В разі запізнення без поважної причини учні допускаються в гімназію з дозволу чергового адміністратора або класного керівника.
 7. У випадку порушення дисципліни чи правил поведінки учні можуть бути доставлені до чергового адміністратора, чергового вчителя, класного керівника, адміністрації гімназії.
 8.  В приміщенні та на території  гімназії суворо заборонено: паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Інформація про дані правопорушення надається до органів управління внутрішніх справ МВС України.

 

 1. Контрольно-пропускний режим для працівників

Ізюмської гімназії №1.

2.3.1. Директор гімназії, його заступники, представники адміністрації, завгосп та інші працівники навчального закладу  мають змогу проходити та знаходитись в приміщенні навчального закладу в будь який час доби, а також у вихідні та святкові дні, якщо це необхідно для виконання службових обов’язків і не обмежено поточними наказами відповідального за контрольно-пропускний режим.

2.3.2. Педагогам рекомендовано прибути до навчального закладу не пізніше  7 години 45 хвилин.

2.3.3. В окремих випадках, у відповідності з розкладом занять, затвердженим директором гімназії, уроки, заняття конкретного педагога можуть починатись не з першого уроку. В даному випадку та інших конкретних випадках педагог зобов’язаний прийти до навчального закладу не пізніше ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

2.3.4 Адміністрація гімназії та педагогічні працівники зобов’язані заздалегідь попередити чергового  про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

2.3.5 Всі інші працівники гімназії приходять в навчальний заклад у відповідності з графіком роботи, затвердженим директором гімназії.

 

2.4 Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) учнів Ізюмської гімназії № 1.

2.4.1 Батьки учнів проходять до будівлі Ізюмської гімназії № 1 через центральний вхід.

2.4.2 Батьки учнів  проходять в будівлю Ізюмської гімназії № 1 при наявності документів державного зразку, що підтверджують їх особу. Документ пред’являється в розвернутому вигляді чи передається черговому для проведення відповідного запису в «Журналі обліку відвідувачів». Батьки повідомляють ім’я, по батькові та прізвище вчителя  або адміністратора, до якого вони направляються, а також прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Черговий з’ясовує мету приходу і пропускає в приміщення з дозволу працівника навчального закладу, до якого вони прийшли.

2.4.3.З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків, занять. І лише в екстрених випадках під час перерви.

2.4.4.Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

2.4.5.Батькам не дозволяється проходити до навчального закладу з крупно габаритними сумками чи валізами. Сумки необхідно залишити на посту у чергового і в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл їх оглянути.

2.4.6.Прохід до навчального закладу батьків з особистих питань до адміністрації гімназії можливий за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь.

2.4.7. У випадках незапланованого приходу до  батьків учнів  черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю навчального закладу тільки з дозволу адміністрації.

2.4.8.  Батьки, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі гімназії  не заходять і чекають дітей на вулиці. В окремих виняткових випадках (негода, тощо…) проходять до вестибюлю навчального закладу не далі поста чергового  і в межах його огляду.

2.4.9.  Для батьків першокласників протягом першого семестру навчального року встановлюється адаптивний контрольно-пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах згідно наказу директора.

 

 

 1. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів

 Ізюмської гімназії № 1

2.5.1. Відвідувачі проходять в будівлю гімназії через центральний вхід.

2.5.2.  Особи, не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують навчальний заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з керівником навчального закладу (особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.5.3. Посадові особи, які прибули до гімназії з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу з обов’язковим повідомленням адміністрації навчального закладу та відповідною реєстрацією.

2.5.4. Групи осіб, що відвідують гімназію для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах і т.п., допускаються в будівлю навчального закладу за наказом директора гімназії, за списками учасників і при наданні документу, що засвідчує особу.

2.5.5. На прийом до директора гімназії в дні прийому або за викликом, відвідувачі пропускаються до навчального закладу:

- з виключеними мобільними телефонами;

- в одязі, прийнятому в державних установах;

- без жувальної гумки;

- в адекватному стані (визначається візуально).

2.5.6. Для виклику працівника гімназії або представника адміністрації необхідно звертатись до представника адміністрації або чергового..

2.5.7. При відвідуванні гімназії відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення проносу в будівлю навчального закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів і т.п.

2.5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, предметів і т.п., черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок черговому адміністратору і директору гімназії (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.5.9. В разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі гімназії, черговий діє за вказівками директора  чи його заступника.

2.5.10. Прохід територією гімназії та його подвір’ям дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації гімназії знаходження на території навчального закладу і прохід нею в урочний та позаурочний час стороннім особам заборонено.

 

 1. Контрольно-пропускний режим для автотранспортних засобів.

2.6.1. Порядок в’їзду – виїзду автотранспорту на територію Ізюмської гімназії №1 встановлюється наказом директора гімназії.

2.6.2. Допуск без обмежень на територію гімназії дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, міліції.

2.6.3. Паркування автомобільного транспорту на території гімназії заборонено, крім випадків вказаних в п. 2.6.2.

 

3. Правила поведінки відвідувачів Ізюмської гімназії №1

 

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні  Ізюмської гімназії № 1 зобов’язані:

- зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях;

- не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів гімназії;

- виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників гімназії;

- не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками гімназії їх службових обов’язків;

- зберігати черговість на прийомі до директора гімназії та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому);

- повідомляти секретаря про свою явку до навчального закладу за викликом керівника;

- до запрошення в кабінет директора знаходитись на місці, вказаному секретарем;

- ставитись бережливо до майна гімназії, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу;

- при вході до будівлі навчального закладу відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відео записуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового  – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі навчального закладу.

 

3.2. Відвідувачам Ізюмської гімназії № 1 забороняється:

- знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях гімназії без дозволу на те директора, адміністрації, чергового  чи просто вчителя;

- виносити з приміщення гімназії документи, надані для ознайомлення;

- знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією навчального закладу;

- приносити в приміщення навчального закладу алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючи та ріжучи предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок;

- палити в приміщенні та на території навчального закладу;

- вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю;

- бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільним телефоном;

- входити до гімназії в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами

 ( виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи);

- факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

 

3.3. Відповідальність відвідувачів Ізюмської гімназії № 1 за порушення даного Положення:

- у випадку порушення відвідувачем навчального закладу пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальними за контрольно-пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником навчального закладу;

- у випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства;

- у випадку зумисного чи не зумисного пошкодження або знищення майна навчального закладу на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

4. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння предметів

 

4.1. Прохід осіб в Ізюмської гімназії № 1 з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

- співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення і т.п.);

- співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків;

- співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

 1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

5.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю  гімназії  за акредитацій ними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення.

5.2. Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться в приміщенні навчального закладу, пропускаються лише після перевірки документів котрі підтверджують їх особу.

 

 1. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях Ізюмської гімназії №1

6.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються в приміщення навчального закладу черговим  або сторожем для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням керівника навчального закладу чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

 

 1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

7.1 Пропускний режим в будівлі навчального закладу на період надзвичайних ситуацій обмежується.

7.2 Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного Положення.

 

 1. Порядок евакуації працівників, співробітників і відвідувачів Ізюмської гімназії № 1 з приміщень та порядок їх охорони

 

8.1 Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів Ізюмської гімназії № 1 з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту і т.п.) та порядок їх охорони розробляються керівником навчального закладу спільно з відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

8.2 За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні навчального закладу евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні навчального закладу на видному і доступному для відвідувачів місці. Пропуск відвідувачів в приміщення навчального закладу припиняється. Працівники навчального закладу і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск в будівлю навчального закладу.

 

 

ОРИГІНАЛ  ПІДПИСАНО

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ІЗЮМСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

 

31.10.2016                                                                             № 254

 

Про запровадження гімназійної форми

для учнів Ізюмської гімназії № 1

 

     На виконання Указу Президента України № 417/96 від 12.06.96 р. "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти", постанови Кабінету міністрів України № 1004 від 22.08.96 р. "Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти", наказу відділу освіти Ізюмської міської ради від 24.10.2016 № 463 « Про запровадження шкільної форми

для учнів в загальноосвітніх навчальних закладах м. Ізюма», з метою створення ділового стилю одягу учнів, плідної академічної атмосфери під час навчально-виховного процесу, дотримання єдиних санітарно-гігієнічних форм, виховання в учнів естетичного смаку, культури одягу, зміцнення організаційної культури, покращання дисципліни, зменшення рівня соціальної напруги серед учнівської молоді

 

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з НВР Мідіні Т.В., виконуючий обов’язки заступника директора з НВР Коваленко Л.Л. :

1.1 Запровадити для обов’язкового носіння гімназійну форму учнями 1-11 класів.

з 14.11.2016

1.2 Запроваджувати поетапно введення святкової гімназійної форми з елементами українського народного одягу.

з 01.01.2017

1.3 Розробити та затвердити Положення про гімназійну форму (адміністрація, класні керівники, батьківський комітет гімназії) (додаток 1).

до 31.10.2016

1.4  Ознайомити педагогічний колектив гімназії  з даним наказом.

до 31.10.2016

2. Класним керівникам:

2.1. Довести інформацію про запровадження гімназійної форми до учнів гімназії та їх батьків (осіб, які їх замінюють) на батьківських зборах, виховних годинах та провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо обов’язкового носіння гімназійної форми.

до 01.12.2016

2.2. Контролювати щоденний одяг учнів відповідно до затвердженого зразка гімназійної форми.

Постійно

3. Секретарю Ізюмської гімназії № 1 Водолажській Л.І. розмістити даний наказ та положення про гімназійну форму на сайті гімназії.

до 01.12.2016

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора Ізюмської гімназії № 1                               Т.В. Мідіна

З наказом ознайомлені:

 


 

 

Додаток 1

до наказу по Ізюмській гімназії № 1

від 31.10.2016 № 254

 

Прийнято

Радою Ізюмської  гімназії № 1

Протокол № 2

Від  09.11.2016 року

Затверджую:

В.о. директора Ізюмської гімназії № 1

________Т.В.Мідіна

  31.10.2016 року

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГІМНАЗІЙНУ ФОРМУ

УЧНІВ ІЗЮМСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 1

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

I. Загальні положення

    Згідно Указу Президента України «Про шкільну форму» від 12 червня 1996 року № 417/96, Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів» від 22 серпня 1996 року №1004, Статуту Ізюмської гімназії № 1, рекомендацій відділу освіти Ізюмської міської ради, рішення Ради  гімназії в Ізюмській гімназії № 1  введена гімназійна  форма встановленого зразка для учнів 1-11-х класів.

1.1. У даному Положенні встановлюються визначення гімназійної  форми  і порядок її носіння для учнів 1-11-х класів.

1.2. Зразки  моделей форми, які відповідають діловому стилю, погоджуються  батьківською радою, органами учнівського самоврядування, адміністрацією гімназії.

Про необхідність введення єдиної гімназійної форми свідчить наступне:

- Указ Президента України «Про шкільну форму» від 12 червня 1996 року № 417/96;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів» від 22 серпня 1996 року №1004;

- строгий стиль одягу створює в гімназії  ділову атмосферу, необхідну для занять;

- форма дисциплінує учня, мотивує навчальну діяльність;

- гімназійна форма свідчить про приналежність до колективу гімназії в умовах інтеграції освіти України до європейського простору.

 

Мета даного рішення          

- створення ділового стилю одягу учнів і робочої атмосфери під час навчально-виховного процесу;

- дотримання єдиних санітарно - гігієнічних норм;

- виховання в учнів естетичного смаку, культури одягу;

- формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій  гімназії.

1.3. В цьому Положенні встановлюються визначення гімназійної форми  і порядок її носіння для всіх учнів  гімназії.

 

II. Правила носіння

2.1.  Порядок носіння форми, встановлений даним Положенням, обов’язковий для учнів 1-11 класів  з  1 листопада 2016  року

2.2. Учні 1 – 11 класів носять форму кожного дня протягом усього часу перебування  в  гімназії.

 

III. Вимоги до форми

3.1 Повсякденна форма:

для  юнаків - класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього кольору

- жилет чорного, сірого, темно-синього кольору

- однотонна сорочка або гольф

- краватка до сорочки (за бажанням)

- темні туфлі

- взимку дозволяється безрукавка або светр під піджак темного кольору

для дівчат – класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього кольору

- піджак вільного чи напівприталеного силуету довжиною до лінії стегна

- спідниця або сарафан середньої довжини без воланів, оборок тощо  (5 см вище або нижче колін) або брюки класичного стилю

- однотонна класична блуза або гольф

- темні туфлі або босоніжки із закритим носком.

 

3.2 Парадна форма

для  юнаків - класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього кольору

- біла сорочка або гольф

- краватка до сорочки (за бажанням)

- темні туфлі.

 

для дівчат – класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього кольору

- піджак вільного чи напівприталеного силуету довжиною до лінії стегна

- спідниця або сарафан середньої довжини без воланів, оборок тощо  (5 см вище або нижче колін) або брюки класичного стилю

- біла класична блуза або гольф

- темні туфлі або босоніжки із закритим носком

3.3. Парадна гімназійна  форма може бути оздоблена елементами української народної вишивки (оздоблення на сорочках, блузах, жилетах, спідницях, краватках). Як елемент українського національного костюму можна використовувати вінок або стрічку для дівчат, пояс для хлопців.

3.4. Можливі будь-які комбінації із вищезазначених предметів за умови дотримання ділового стилю одягу.

3.5.Обов’язковим є носіння змінного взуття (час визначається адміністрацією гімназії з урахуванням природних умов).

3.6. В гімназії забороняються носити:

- джинсовий одяг;

- декольтовані, надто яскраві,  вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки;

- дуже короткі  спідниці;

- вкорочені, стягуючі  брюки, бриджі тощо;

- спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);

- одяг для літнього відпочинку;

- неформальну символіку і атрибутику.

3.7. Працівники гімназії повинні показувати приклад учням,  дотримуючись ділового стилю у своєму повсякденному одязі.

 

IV. Вимоги до зовнішнього вигляду

4.1.Одяг і взуття мають бути чистими і охайними.

4.2.Охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся природного кольору.

 

4.3.Косметичний (стриманий) макіяж дозволяється тільки дівчатам 10-11 класів.

4.4.Згідно правил ділового етикету в якості доповнення до гімназійної форми дівчатам дозволяється тільки однин вид прикрас (сережки).

4.5 Носіння предметів пірсінгу, татуаж в гімназії забороняється.

 

V. Порядок введення і механізм дотримання Указу Президента України «Про шкільну форму» 

 

5.1 Відповідальність за доведення інформації до учнів гімназії та їхніх батьків (осіб що їх заміняють) та дотримання пунктів цього Положення покладається на адміністрацію гімназії та класних керівників.

5.2 Недотримання учнями гімназії цього Положення є порушенням Правил поведінки для учнів гімназії.

5.3 Про випадок явки учня без гімназійної форми, порушення даного Положення батьки мають бути повідомлені класним керівником.

5.4 Дане Положення є обов’язковим для виконання учнями і працівниками гімназії.