ВУЗ ШАГ

Ізюмська гімназія № 1

 

Методична робота

 УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА ГІМНАЗІЯ №1

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

30.08.2019                                                                                                      № 176- о

 

Про організаційно-методичну роботу

з педагогічними кадрами Ізюмської гімназії №1

у 2019/2020 навчальному році

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про відділ науково-методичного та інформаційного забезпечення управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області, наказу управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області від 16.01.2019 №30 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти міста у 2019 році», з метою подальшого вдосконалення і підвищення рівня науково-методичної та інформаційної роботи з педагогічними кадрами

 

НАКАЗУЮ:

 1. В 2019/2020 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Підвищення якості навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу в умовах реалізації нових Державних стандартів».

2.         Спрямувати роботу педагогічного колективу на вирішення освітянських завдань:

2.1       Забезпечення якісного методичного супроводу реалізації нових Державних стандартів початкової,базової та повної загальної середньої освіти.

2.2       Створення умов для забезпечення неперервного вдосконалення фахової  освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої професійної компетентності:диференціація педагогічного потенціалу у рамках роботи ММО вчителів - предметників.

2.3       Формування у педагогів відповідальності за якість кожного уроку (підготовка, використання навчально-методичного забезпечення, ІК-технологій, сучасних технологій).

2.4       Дотримання системи справедливого (об’єктивного) оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.5       Створення системи методичної роботи з метою підвищення рівня допрофільного і профільного навчання.

2.6 Залучення вчителів до видавничої діяльності.

2.7       Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та якісне оволодіння змістом навчальних програм і підручників.

2.8       Забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.

2.9       Удосконалення роботи гімназійних методичних студій щодо застосування діагностико-аналітичної та прогностичної функції.

2.10     Коригування змісту методичної роботи відповідно до отриманих результатів моніторингових досліджень.

 1.  Підвищення якості процедур моніторингу й оцінки на рівні навчального закладу.
 2. Забезпечення умов щодо об'єктивності та достовірності отримання даних під час моніторингових досліджень.
 3. Удосконалення аналітичної діяльності на основі застосування різних методів збору та аналізу даних.
 4. Дослідження чинників, що впливають на якість підготовки учнів до ЗНО, серед яких – рівень фахової майстерності педагогів.

2.15     Орієнтація педагогічних працівників на посилення патріотичної складової в процесі запровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідно до наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

2.16 Створення банку даних ЕПД.

2.17 Підвищення рівня та якості освіти через впровадження і поширення ефективного педагогічного досвіду та інноваційних технологій. Створення належних умов для здійснення патріотичного виховання, реалізації національного компоненту виховання у змісті навчальних предметів, упровадження відповідних курсів за вибором і факультативів.

2.18     Активізація впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів; посилення виховної спрямованості кожного уроку.

2.19     Удосконалення змісту і форми неперервної освіти (включно у міжатестаційний період) педагогічних працівників, передбачивши розгляд питань методики виховної роботи та національно-патріотичного виховання.

2.20     Вивчення кращого досвіду роботи ЗНЗ міста із національно-патріотичного виховання учнів.

2.21     Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів, досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу життя.

2.22     Надання методичної допомоги молодим педагогам.

2.23     Удосконалення діяльності психологічної служби, урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі.

2.24     Організувати роботу згідно алгоритму роботи над науково – методичною темою над 4 етапом (практично – систематизаційним).

3.         Організувати роботу гімназійних методичних студій з періодичністю засідань 4 рази на рік і затвердити керівниками:

 • вчителів початкових класів – Стреляєва І.В.;
 • вчителів суспільно – гуманітарного циклу – Дзюба Н.В.;
 • вчителів природничо – математичних дисциплін – Симонік Н.О.;
 • класних керівників – Бондаренко І.Ю.

4. Затвердити матеріали та теми методичних студій:

 • Методична студія вчителів суспільно–гуманітарного циклу – «Інноваційний підхід у конструюванні і використанні завдань творчого характеру для стимулювання креативних здібностей учнів у процесі викладання суспільно – гуманітарних дисциплін в умовах реалізації Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти»
 • Методична студія вчителів природничо – математичного циклу – «Формування самостійності учнів у навчально – пізнавальній діяльності шляхом гармонійного введення нових освітніх технологій в умовах реалізації Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти»
 • Методична студія вчителів початкових класів – «Удосконалення навчально – виховного процесу в початковій школі через формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти»
 • Методична студія класних керівників – «Удосконалення навчально-виховного процесу через формування професійної мобільності педагогічних працівників з метою підвищення якості освітніх послуг на основі розвитку творчої активності учнів, батьків та вчителів»

5. Організувати роботу творчої групи вчителів за проблемою:

«Шляхи  забезпечення якісної підготовки учнів до ЗНО у 2020 році».

5.1 Призначити керівником творчої групи вчителів Симонік Н.О., вчителя географії, вищої категорії, вчителя-методиста.

5.2 Ввести до складу творчої групи вчителів: Скрипник О.В., Юрчука Д.В., Гончар А.І., Хільчевську І.С., Волковой О.В.

5.3 Скласти та затвердити план роботи творчої групи вчителів.

До 20.09.2019

6.  Продовжити працювати над проблемою та напрямами за предметами:

 • управлінська діяльність адміністрації з питань організації освітнього процесу;
 • робота з обдарованими дітьми;

фізика, астрономія, трудове навчання, технології, початкові класи, хімія.

7. Організувати роботу щодо впровадження моніторингових досліджень в навчально-виховний процес закладів освіти.

Протягом 2019/2020  навчального року.

8. Взяти участь у Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, фестивалях тощо.

9. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (згідно плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників).

Протягом навчального року

10. Організувати і провести атестацію педагогічних кадрів Ізюмської гімназії № 1 (згідно плану атестації).

Березень 2020

11. Організувати роботу методичної ради Ізюмської гімназії №1з періодичністю засідань 2 рази на семестр згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти. Затвердити план роботи та структуру методичної ради.

Затвердити раду в такому складі:

Юрчук Д.В.– голова методичної ради, заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель історії, спеціаліст вищої категорії;

Скрипник О.В. – заступник голови методичної ради, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»;

Мідіна Т.В. – секретар методичної ради, заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель російської мови, спеціаліст вищої категорії;

Бондаренко І.Ю. – керівник методичної студії класних керівників, вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії;

Дзюба Н.В. – керівник методичної студії вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін, вчитель російської мови, спеціаліст вищої категорії;

Симонік Н.О. - керівник методичної студії вчителів природничо - математичних дисциплін, вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»;

Стреляєва І.В. - керівник методичної студії вчителів початкової школи, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

12.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Юрчуку Д.В. спланувати методичну роботу відповідно до

 • наказ МОН № 1407 від 23 жовтня 2017 року «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»; № 1539 від 24 листопада 2017 року «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»
 • наказ МОН від 06.08.2019 №1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»
 • наказ МОН № 798 від 10 червня 2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»
 • наказ МОН № 236 від 21 лютого 2019 року «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»
 • листа МОН № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році»

13. Затвердити структуру методичної роботи (додаток 1).

14. Затвердити план роботи методичної ради (додаток 2).

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Ізюмської гімназії №1                                                                   В.В.Котенко

 

З наказом ознайомлені від 30.08.2019 № 176- о «Про організаційно-методичну роботу з педагогічними кадрами Ізюмської гімназії №1 у 2019/2020 навчальному році»:

 

Юрчук Д.В.

Стреляєва І.В.

Дзюба Н.В.

Бондаренко І.Ю.

Мідіна Т.В.

Скрипник О.В.

Гончар А.І.

Хільчевська І.С.

Симонік Н.О.

Волковой О.В.


 

Додаток 1

до наказу Ізюмської гімназії №1 Ізюмської міської ради Харківської області від 30.08.2019 № 176-о «Про організаційно-методичну роботу  з педагогічними кадрами Ізюмської гімназії №1 у 2019/2020 навчальному році»

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ІЗЮМСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1

 

Методичний кабінет гімназії

Методичний сервіс

Індивідуальні форми методичної роботи

Методичні виставки

Випуск методичних вісників

Педконсиліум

Панорама методичних новинок

Групові консультації

Огляди педагогічної майстерності

Епізодичні колективні форми методичної роботи

Методичні студії

Постійно діючі колективні форми методичної роботи

Педагогічна рада

Методична рада

Стажування й наставництво

Творчі групи

Проблемні психолого-педагогічні семінари

Школа професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів

Огляд НМК

Проектна технологія

Авторська школа майстра педагогічної справи

Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини

Організація роботи з обдарованими дітьми

Педагогічні читання

Портфоліо вчителя

Мережева взаємодія

Сайт, блог учителя

Моніторинг діяльності вчителя

Медіатека інноваційних уроків

Дистанційне навчання

Семінари - практикуми

Докурсова й післякурсова підготовка та атестація педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Додаток 2

до наказу Ізюмської гімназії №1 Ізюмської міської ради Харківської області від 30.08.2019 № 176-о «Про організаційно-методичну роботу  з педагогічними кадрами Ізюмської гімназії №1 у 2019/2020 навчальному році»

 

План роботи методичної ради Ізюмської гімназії №1 Ізюмської міської ради Харківської області на 2019/2020 навчальний рік

№ з/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

Відмітка про

виконання

 1.  

1. Організація методичної роботи педагогічного колективу на 2019/2020н.р. Організація роботи методичних студій

2. Завдання методичної ради на 2019/2020 н.р. Затвердження плану роботи методичної ради на 2019/2020 н.р. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

3. Корекція замовлення на курсову перепідготовку. Вивчення змісту форм і методів підвищення кваліфікації педагогів на 2020 рік.

4. Призначення членів атестаційної комісії

5. Організація роботи з обдарованими дітьми. Підготовка до І етапу олімпіад, конкурсу ім. П.Яцика, Т. Шевченка.

6. Обговорення програм факультативів, гуртків

серпень

Мідіна Т.В., Юрчук Д.В.

 

 

 

 

 

Юрчук Д.В.

 

 

 

Юрчук Д.В.

 

 

Мідіна Т.В.

 

 1.  

1. Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти

2. Робота з обдарованими дітьми. Звіти вчителів про науково-дослідницьку діяльність учнів

 

грудень

 

 

Юрчук Д.В.

 

 

 

 

 1.  

1. Підсумки участі учнів у ІІ і ІІІ турах олімпіад

2. Стан ведення гурткової роботи

3. Про участь вчителів гімназії у професійних конкурсах

4. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально – виховного процесу

5. Про хід атестації та підвищення кваліфікації вчителів. Організація та проведення творчих звітів вчителів, що атестуються

 

січень

Юрчук Д.В.

 

Юрчук Д.В.

 

 

 

Юрчук Д.В.

 

 1.  

1. Підготовка та проведення ДПА в 4, 9 класах, затвердження екзаменаційних матеріалів

2. Моніторинг успішності учнів за 2019/2020 н.р.

3. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально – виховного процесу

4. Результати чергової атестації вчителів

 

травень

Мідіна Т.В.

 

 

Котенко В.В.

 

Юрчук Д.В.