ВУЗ ШАГ

Ізюмська гімназія № 1

 

Методична студія природничо-математичних дисциплін

Питання самоосвіти вчителів - членів методичної студії природничо-математичних дисциплін

Бережко Н.О. Розвиток логічного мислення на уроках математики.

Гончар А.І. Розвиток самостійної діяльності учнів на уроках математики з використанням інтерактивної форми навчання.

Прокопович О.В. Задачі практичного змісту на уроках математики.

Скрипник О.В. Інновації та інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі.

Волковой О.В. Використання інтерактивних методів під час вивчення нового матеріалу.

Португалова В.Г. Еколого - еволюційний підхід до інтеграції знань про живу природу, орієнтування педагога на формування не образу науки, а образу об’єктивноїреальностісвіту, свідомостіучнів.

Хільчевська І.С. Впровадження інноваційних технологій на уроках біології.

Симонік Н.О. Розвиток критичного мислення на уроках географії.

Чернишов С.В. Організація самостійної роботи на уроках інформатики.

Логвін Т.В. Шляхи і засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі особистісно-орієнтовного підходу.

Кроль Є.В. Поєднання високо моторної  щільності з виховними цілями.

Соболева Ю.В. Формування позитивної мотивації навчальної активності учнів, шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій.