ВУЗ ШАГ

Ізюмська гімназія № 1

 

Виховна робота

29 листопада у приміщенні ІЗОШ № 4 відбувся І міський етап Всеукраїнського конкурсу "Земля - наш спільний дім".

 

Гімназію №1 гідно представили дівчата команди "РЯТІВНИКИ ПЛАНЕТИ". Запальна візитка- презентація із преставленням природоохоронної екологічно-агітаційної діяльності колективу та творчий літературно-музичний костюмований виступ із використанням плакатів та фотографій не залишили байдужим жодного присутнього в залі. Ми пишаємось своїми юними активістками і бажаємо їм нових успіхів та перемог!

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPFS8rQJows

https://www.youtube.com/watch?v=25tNgBKDcog

 

"Тиждень толерантності"

В ІГ № 1 проходять заходи до Всеукраїнського Тижня толерантності: тематичні виховні заходи, урок з правознавства у 10-А класі, лекції, бесіди, виставка малюнків та плакатів, засідання учнівського самоврядування.

 

https://drive.google.com/open?id=1D2naYVdY--0T5iIFrWHZVR60j1ZLfObY

 

2019-2020 навчальний рік

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована система супідрядних, поетапно конкретизованих цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та цінностей «Я».

Основні принципи виховання:

-                                   Принцип гуманістичної орієнтації виховання;

-                                   Принцип соціальної адекватності виховання;

-                                   Принцип індивідуалізації виховання учнів;

-                                   Принцип соціального загартування дітей;

-                                   Принцип проектування та конструювання виховного процесу;

-                                   Принцип цілісності;

Зміст виховання:

1)      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (виявляється у таких якостях: як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, політична культура та культура міжетнічних відносин);

2)      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості - це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.);

3)      Ціннісне ставлення до природи (формується у процесі екологічного виховання та виявляється у таких ознаках: усвідомленні функції природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистості причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою);

4)      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

5)      Ціннісне ставлення до праці (Є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.);

6)      Ціннісне ставлення до себе (передбачає сформованість підростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування активної життєвої позиції у дітей та учнівської молоді)

 

3.2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Класи

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

Видати наказ про організацію виховної роботи в Ізюмській гімназії №1

До 01.09

 

Директор

 

2

Активізація роботи органів учнівського самоврядування

До 11.09.

5-11

Класні

керівники

 

3

Активізація роботи ШМО класних керівників

До 11.09

 

ЗДВР,

 класні керівники

 

4

Організаційне засідання учнівського самоврядування ГОЛ

До 18.09.

5-11

Педагог-організатор

 

5

Оновлення банку даних на дітей сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, інших  пільгових категорій

До 10.09.

1-11

Класні

керівники, соціальний педагог

 

6

Організувати чергування учнів по класах та по гімназії. Провести інструктаж, скласти графіки чергування

Постійно

5-11

ЗДВР,

класні

керівники

 

7

Вести чіткий контроль за відвідуванням учнями занять, з’ясовувати причини їх пропусків, вчасно доводити до відома батьків про порушення учнями дисципліни.

постійно

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

 

8

Організувати роботу соціально – психологічної служби, скоординувати її роботу.

Вересень

1-11

ЗДВР,

психолог

 

9

Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позашкільний час

До 18.09.

1-11

Класні

керівники

 

10

Організувати роботу гуртків, секцій на базі гімназії, узгодити плани їхньої роботи.

До 15.09.

1-11

ЗДВР, керівники гуртків

 

11

Зібрати дані на учнів, що стоять на в/ш обліку та обліку у ВКМСД

До 04.09.

1-11

ЗДВР,

класні

керівники

 

12

Закріпити вчителів-наставників та скласти плани роботи за учнями, що стоять на в/ш обліку.

До 04.09.

1-11

ЗДВР

 

13

Організувати трудові десанти  учнів гімназії по благоустрою  подвір’я та прилеглої території гімназії

Протягом року

2-11 кл.

ЗДВР,

класні

керівники

 

14

Проведення зустрічей з лікарями – фахівцями :

Протягом року

1-11

Медична

сестра, класні керівники

 

15

Створити комісію з профілактики правопорушень, затвердити план її роботи.

До 08.09

1-11

ЗДВР, соціальний педагог

 

 

3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАПРЯМКАМИ

№ п/п

Зміст виховної діяльності

Зміст роботи

Термін виконання

Класи

Відповідальні

Відмітка про вик.

1.          

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Урочиста лінійка, присвячена святу Першого дзвінка

1.09.2018

1-11

ЗДВР,

Педагог-організатор

 

2.          

Ціннісне ставлення до себе

Тиждень фізкультури. Бесіди та класні години на тему «Значення фізкультури і спорту для фізичного здоров’я людини», «Роль здорового способу життя для людини»

07-11.09

1-11

Вчителі фізкультури, педагог-організатор, класні керівники

 

3.          

Ціннісне ставлення до себе

День фізкультурника. Відкриття спартакіади. Спортивні змагання

11.09

1-11

Вчителі фізкультури, педагог-організатор

 

4.          

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Вибори лідерів. Активізація

роботи  органів учнівського самоврядування в класах та ГОЛ

07.09 –

11.09

5-11,

ГОЛ

Класні керівники, педагог-організатор, ГОЛ

 

5.          

Ціннісне ставлення до природи

Участь в конкурсі

«Щедрість рідної землі»

21.09– 25.09

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

 

6.          

Ціннісне ставлення до природи

Озеленення класних кімнат

Протягом року

1-11

Класні керівники

 

7.          

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку

01.10

1-11

Класні керівники

 

8.          

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Концерт "Вітаємо вчителів своїх"

02.10

1-11

ЗДВР,

педагог-організатор

 

9.          

Ціннісне ставлення до себе

Художня галерея "Наші захоплення"

05.10– 23.10

5-7

Педагог-організатор, вчитель ОТМ

 

10.      

Ціннісне ставлення до  суспільства і Держави

Козацький гарт

14.10

5-10

Вчитель фізкультури, педагог-організатор

 

11.      

Ціннісне ставлення до природи

Виставка букетів "Барви золотої осені"

19.10– 23.10

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

 

12.      

Ціннісне ставлення до себе

Інтелектуальні ігри «Що?Де?Коли?»

29.10 – 30.10

7-8,

9-11

Кл. керівники, педагог-організатор

 

13.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Акція «Живи, книго!»

26.10– 30.10

1-11

Бібліотекар, ГОЛ

 

14.      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Тиждень історії та права

02.11-

06.11

5-11

Вчителі історії та права

 

15.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Акція "Запобігання торгівлі людьми"

09.11– 13.11

9-11

Психолог, соціальний педагог

 

16.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Заходи до Дня української писемності та мови.

09.11

5-11

Вчителі української мови, педагог-організатор

 

17.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Художня галерея "Людина починається з добра"

02.11– 20.11

5-7

педагог-організатор, вчитель ОТМ

 

18.      

Ціннісне ставлення до себе

Бесіда "Згубний вплив шкідливих звичок на здоров’я людини"

16.11– 20.11

7-8

Класні керівники, медична сестра

 

19.      

Ціннісне ставлення до себе

Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

01.12

8-11

Класні керівники, Психолог, педагог-організатор, медсестра

 

20.      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Спортивні змагання до Дня Української армії

04.12

9-11

Вчитель фізкультури, педагог-організатор, класні керівники

 

21.      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Конкурс юних поетів «Золоте перо гімназії»

07.12– 11.12

1-11

Педагог-організатор, бібліотекар

 

22.      

Ціннісне ставлення до природи

Виставка зимових букетів "Різдвяний настрій"

14.12 –18.12

1-11

Педагог-організатор, вчитель ОТМ

 

23.      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

розважальна програма «Новорічний вогник»

24.12– 30.12

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

24.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Художня галерея «Скільки у світі професій»

11.01– 29.01

4-7

Вчитель ОТМ

 

25.      

Ціннісне ставлення до природи

Конкурс екологічних агітбригад

18.01– 22.01

7-9

Педагог-організатор, класні керівники

 

26.      

Ціннісне ставлення до себе

Тиждень фізики та хімії

25.01– 29.01

5-11

Вчителі фізики, хімії, педагог-організатор

 

27.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Заходи до Дня визволення Ізюмщини від німецько-фашистських загарбників. Проведення класних годин та зустрічей з ветеранами ВВВ

05.02

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

28.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Тиждень іноземної мови. Конкурсно-розважальна програма до Дня св. Валентина

08.02– 12.02

1-11

Вчителі іноземної мови, педагог-організатор

 

29.      

Ціннісне ставлення до природи

Тиждень біології та географії

22.02 – 26.02

7-11

Вчителі біології та географії

 

30.      

Ціннісне ставлення до себе

Тиждень математики та інформатики

22.02– 26.02

5-11

Вчителі математики, інформатики, педагог-організатор

 

31.      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Святковий сюрприз до 8 березня

02-06.03

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

32.      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Тиждень української мови та літератури

09.03-12.03

1-11

Вчителі укр. мови, педагог-організатор

 

33.      

Ціннісне ставлення до себе

Проведення заходів до Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби із захворюванням на туберкульоз

24.03

8-11

Класні керівники, медсестра

 

34.      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Акція «Живи, книго!»

28.03 – 01..04

1-11

Бібліотекар, ГОЛ

 

35.      

Ціннісне ставлення до праці

Трудовий десант «Екологічна стежка»

квітень

1-11

ЗДВР, класні керівники

 

36.      

Ціннісне ставлення до праці

Тиждень трудового навчання

Виставка із побутових відходів «SOS - вернісаж»

18.04– 22.04

1-11

Вчитель трудового навчання, педагог-організатор

 

37.      

Ціннісне ставлення до праці

Озеленення шкільного подвір’я

 

Квітень-травень

5-11

Вчителі біології

 

38.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Участь у заходах присвячених відзначенню 71-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Лінійка пам’яті, зустрічі з воїнами АТО

05 – 07.05

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

 

39.      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Урочиста лінійка, присвячена святу Останнього дзвінка

28.05

1-11

Педагог-організатор, ЗДВР

 

40.      

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Участь в міських заходах до Дня захисту дітей

01.06

1-11

ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники

 

41.      

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Випускний бал

29.05

11

ЗДВР

 

42.      

Ціннісне ставлення до себе

Організація роботи літнього дитячого табору з денним перебуванням «Інтелект»

01.06-

19.06

1-10

ЗДВР, педагог-організатор, соціальний педагог

 

 


3.4. Правововиховна, право освітня та профілактична робота

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про вик.

ВЕРЕСЕНЬ

1. Налагодження обліку відвідування учнями навчальних занять

2. Забезпечення своєчасного виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, їх облік.

3. Перевірка умов утримання дітей, сімї яких опинились у складних життєвих обставинах. 

4. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та     КМСД

5. Обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання дітей контрольованої категорії, неблагополучних сімей.

6. Проведення рейду по мікрорайону з метою виявлення учнів, які жебракують, вчиняють правопорушення, залишають місця проживання, зазнали жорстокого поводження або стали жертвами злочинної діяльності дорослих

7. Залучення учнів, які перебувають на обліку, до гуртків, спортивних секцій

8. Проведення місячника „Всеобуч”

9. Організація зустрічей та лекцій з лікарем-наркологом

10.Тестування учнів на схильність до девіантної поведінки

11.Проведення батьківських зборів на тему: «Права і обовязки батьків із виховання дітей»

12.Засідання Ради профілактики правопорушень

 

Протягом місяця

Постійно

 

до 11.09

 

до 11.09

 

до 11.09

 

 

до 09.09

 

 

 

 

Протягом

місяця

Протягом місяця

Згідно з

планом

роботи

 

3-й т.

 

Педагог-організатор,

соціальний

педагог,

комісія

 

ЗДВР, соціальний педагог,

комісія

 

 

Комісія

 

 

 

Керівники гуртків,

секцій

Адміністрація

 

Психолог

 

Класні керівники

ЗДВР, соціальний педагог

 

ЖОВТЕНЬ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

 

2. Проведення єдиних класних годин з правового виховання на тему «Відповідальність людини за свої вчинки»

 

3. Зустріч із представниками служби у справах дітей Ізюмської міської ради

 

4. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

 

до 09.10

 

 

Протягом

місяця

 

Протягом

місяця

 

3-й т.

 

ЗДВР, соціальний педагог

Класні

керівники

 

ЗДВР, соціальний педагог

ЗДВР, соціальний педагог

 

ЛИСТОПАД

 

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

2. Проведення тижня прав дитини

- Провести заходи по паралелях:

1 кл. «Дитя моє, права дитини ти маєш вивчити сумлінно»

2 кл. «Дитяча праця і права людини»

3-4 кл. «Діти усього світу мають знати свої права»

5-7 кл. «Дитина та її права»

8-9 кл. «Права дитини. Що являє собою Конвенція про права дитини?»

10-11 кл. «Конвенція про права дитини - міжнародний  документ для твоїх ровесників у світі»  

- Виставка піктограм «Права дитини» 

3. Тестування учнів, батьків на правову тематику

4. Організація зустрічі з представником ССД

5. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

 

до 18.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

місяця

 

Протягом

місяця

4 т.

 

 

 

ЗДВР, соціальний педагог,

вчитель правознавства

Класні

керівники

 

 

 

Психолог

 

ЗДВР, соціальний педагог ЗДВР,

соціальний педагог

 

ГРУДЕНЬ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

3.Проведення місячника права

   - Провести класні години по паралелях:

1 кл.  «Правовий букварик»

2 кл.  «Мої права та обовязки»

3 кл.  «Кожна дитина має право»

4 кл.  «Школа прав дитини»

5 кл.  «Немає прав без обовязків»

6 кл.  «Мої права та обовязки»

7 кл.  «Вчинок, відповідальність, наслідки»

8 кл.  «Право, обовязок, свобода та відповідальність»

9 кл.  «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини»

10 кл.«Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України»

11 кл.«Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина»                                

-          Конкурс малюнків «Мої права»

      -    Правовий брейн-ринг

4. Організація зустрічі з представником КМСД перед зимовими канікулами

5. Проведення батьківських зборів

 

6. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

до 11.12

 

протягом

місяця

 

ЗДВР,

соціальний педагог

 

 

Класні

керівники

Вчитель

правознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель ОТМ

Педагог-організатор

Класні

керівники

ЗДВР,

соціальний педагог

 

СІЧЕНЬ

 

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

2. Залучення учнів, які перебувають на обліку, в гуртки, спортивні секції

3. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

 

15.01

 

Протягом місяця

4 т.

 

ЗДВР,

соціальний педагог

Керівники гуртків, секцій

 

ЛЮТИЙ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

2. Проведення батьківських зборів на правову тематику

 

3. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

14.02

 

Протягом

місяця

4 т.

 

ЗДВР,

соціальний педагог,

класні

керівники

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

2. Проведення класних годин з правового виховання на тему «Що означає жити красиво»

3. Організація зустрічі з лікарем-наркологом

4. Проведення годин спілкування на тему: «Падіння моралі в людини», «Алкоголь, наркотики. Наслідки»

5. Засідання Ради профілактики правопорушень

6. Організація зустрічі з представником КМСД перед весняними канікулами

 

14.03

 

Протягом

місяця

 

Протягом

місяця

3 т.

3-4 т.

 

ЗДВР,

соціальний педагог

Класні

керівники

ЗДВР

Класні

керівники

ЗДВР,соціальний педагог, класні

керівники

 

КВІТЕНЬ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та КМСД

2. Обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання дітей контрольованої категорії, неблагополучних сімей.

3. Проведення рейду по мікрорайону з метою виявлення учнів, які жебракують

4. Тестування учнів, батьків на правову тематику

5. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

 

 

18.04

 

2 т.

 

 

1 т.

Протягом місяця

4 т.

 

ЗДВР,

соціальний педагог

Комісія

 

 

Комісія

Психолог

ЗДВР,

соціальний педагог

 

ТРАВЕНЬ

1. Звірка списку учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та ВКМСД

2. Проведення класних годин з правового виховання на тему: «Правопорушення і злочин».

3.Організація профорієнтаційної роботи з дітьми контрольованої категорії.

 

4.Проведення батьківських зборів на правову тематику

 

6. Засідання Ради профілактики правопорушень

 

10.05

 

Протягом

місяця

Протягом

місяця

 

Протягом місяця

3-4 т.

 

ЗДВР,

соціальний педагог

Класні

керівники

Класні

керівники

 

Класні

керівники

ЗДВР,

соціальний педагог

 

ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ

1.Обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання дітей контрольованої категорії, неблагополучних сімей

2.Організація літнього оздоровлення дітей девіантної поведінки

3.Організація залучення підлітків, схильних до правопорушень, до суспільно-корисних робіт

 

 

Червень

4 т.

Червень-

серпень

Червень

1-2 т.

 

 

Комісія

ЗДВР, соціальний педагог, класні керівники

ЗДВР, соціальний педагог, класні керівники

 

 

 

3.6. Захист Вітчизни та військово – патріотичне виховання учнів

 

Зміст роботи

Строки

Відповідальний

Відмітка про вик.

І.Керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним вихованням

1.       

На нараді за участю директора обговорити питання

«Стан  військово-патріотичного виховання, згідно із вимогами Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу, та заходи щодо його поліпшення».

Вересень

січень

Директор

 

2.       

Розробити визначені в керівних документах МОН України накази і плани з організації та проведення   військово-патріотичного виховання.

 

До 04.09

Директор, ЗДВР

 

3.                   

Підготувати та провести цикл заходів до Дня захисника України

Жовтень

ЗДВР

 

4.       

Здійснювати контроль:

- за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури;

-за якістю засвоєння програми учнями.

Постійно

Директор

 

5.       

Підготувати і провести День ЦО.

Квітень

Директор,

начальник штабу ЦО

 

ІІ. Військово-патріотична позакласна робота

43.   

Провести урочистий збір учнів, присвячений початку навчального року.

 

01.09

Директор,

ЗДВР

 

44.   

Організувати роботу гуртків, а саме гуртків військово-патріотичного напряму

Протягом року

Викладач

фізкультури

 

45.   

 

Організувати роботу загонів милосердя.

 

Протягом року

Педагог-організатор

 

46.   

Провести свято до Дня фізичної культури і спорту.

Вересень

Вчителі фізкультури

 

47.   

Забезпечити участь учнів у міському легкоатлетичному кросі учнів 10-11 класів, присвяченому Дню Перемоги.

Провести лінійку-реквієм присвячену загиблому воїну України підчас участі у антитерористичній операції на сході України колишньому учню гімназії молодшому сержанту Гончаренко С.

 Взяти участь у шкільних змаганнях присвячених Дню Збройних Сил України. /За окремим планом/

Травень,

 

 

14.10.18р.

ЗДВР, вчителі фізкультури, педагог-організатор

 

48.   

Провести екскурсії до Меморіалу Слави на гору Кремянець, краєзнавчого музею, організувати походи стежками рідного краю.

Протягом року

Класні керівники

 

49.   

Провести місячник оборонно-масової і військово-патріотичної роботи, присвячений  Дню захисника Вітчизни

Грудень

ЗДВР,

класні керівники

 

50.   

Провести цикл заходів: бесіди, виставку літератури, змагання за програмою «Козацькі розваги» до Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, Дня захисника України

Грудень, лютий,

жовтень

ЗДВР, педагог-організатор, кл. керівники

бібліотекар

 

51.   

Організувати тиждень військово-патріотичної і оборонно-масової роботи, присвячений Дню визволення м.Ізюма від фашистських загарбників.

01.- 05.02

ЗДВР,

класні керівники

 

52.   

Провести змагання старшокласників з основ Захисту Вітчизни, присвячені Дню захисника Вітчизни.

21.02

Вчителі фізкультур

 

53.   

Організувати зустрічі з воїнами із зони АТО та ЗСУ, працівниками військомату, курсантами військових навчальних закладів.

 

Протягом

року

ЗДВР

 

54.   

 

Пропагувати військову службу за контрактом.

 

Протягом

року

ЗДВР

 

55.   

Провести вечори памяті «Вклонімося і мертвим і живим».

Травень

Педагог-організатор,

класні керівники

 

56.   

Провести уроки мужності «Це треба не мертвим, це треба живим».

Квітень

Класні керівники

 

57.   

Провести зустрічі з ліквідаторами аварії  на ЧАЕС.

До 26.04

Класні керівники

 

58.   

 

Провести вахту Пам’яті, присвячену  перемозі у Великій Вітчизняній війні.

 

05-09.05

ЗДВР

 

59.   

Провести змагання:

-          зі стрільби з пневматичної гвинтівки;

-          з піднімання гирі 16кг.;

-          з метання гранати;

-          з цивільної оборони;

-          з кросу на 1000м;

-          з підтягування на перекладені;

-          з бігу на 100м;

-          з човникового бігу 10м.

Протягом

року

Вчителі  фізкультури